העולם משתנה!!! פעם האדם והחברה נלחמו בטבע. חיפשו לכבוש אותו, להפריח את השממה, לנצח את המדבר, לייצר אקלים סטרילי. וכך קרה שפגענו במשאבי הטבע והסביבה בצורה כל-כך הרסנית עד שזה […]

Read More